เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ระหว่งการปรับปรุง
1.AMSS++
2.กิจกรรม สพป.สมุทรสาคร Activity
3.ข่าวแจ้งโรงเรียน E-newsakhon
4.ประชาสัมพันธ์โรงเรียน E-publicize
5.Schoolgallery